In het kader van de AVG hebben wij een privacyverklaring opgesteld die duidelijk beschrijft welke persoonsinformatie we verwerken en met welk doel we dat doen. U kunt er uiteraard op vertrouwen dat uw persoonlijke informatie veilig is bij ons.

Samengevat zijn de belangrijkste feiten rondom de AVG:

Servus ontbijtservice is zich bewust van uw recht om geïnformeerd te worden over de wijze waarop de gegevens en de informatie die het mogelijk maakt u persoonlijk te identificeren, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc. (“Persoonsgegevens”) die u aan ons verstrekt worden verwerkt.

Door het bestellen van onze producten en een beroep te doen op onze diensten, wordt u gevraagd expliciet in te stemmen met de verzameling van uw Persoonsgegevens en met de gebruiksvoorwaarden beschreven in dit Privacy Beleid. Servus ontbijtservice verzamelt en verwerkt geen enkel Persoonsgegeven dat u niet vrijwillig aan ons hebt verschaft.

Wij bewaren uw Persoonsgegevens enkel gedurende de tijd die nodig is voor de verwezenlijking van uw opdracht en in overeenstemming met de wettelijke vereisten, zoals de wettelijke bewaartermijn voor facturen.

Behalve voor de bezorging, gebruiken wij uw gegevens om met u te kunnen communiceren over de bestelling.

Wij stellen de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens voorop en gaan zeer zorgvuldig met deze gegevens om.

Onze website is beveiligd d.m.v. een SSL verbinding- dit betekent dat, bij het plaatsen van uw bestelling, uw gegevens gecodeerd worden verzonden.

Wij zijn op 17 juni gesloten!

Wat betekent dat?